CHƯƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI CHỦ

Thursday, September 24, 20209:01 PM(View: 24573)
CHƯƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI CHỦ
AVConsultantgroup-le-phi-cap-visa-khong-di-danKể từ ngày 4 tháng 6, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ tăng lệ phí xin thị thực của các loại thị thực không di dân.  Mức phí mới của loại thị thực B-1/B-2, F, J và thẻ được phép qua lại biên giới dành cho nguời lớn (Border Crosssing Cards) sẽ tăng lên 140 Đô la Mỹ.  Mức phí mới của loại thị thực H, L, O, P, Q và R sẽ tăng lên 150 Đô la Mỹ.

Những đương đơn có ngày hẹn phỏng vấn vào ngày 4 tháng 6 hoặc sau đó, phải đóng mức phí 140 Đô la Mỹ trước ngày xin thị thực.  Đối với những đương đơn đã đóng mức phí 131 Đô la Mỹ có thể đóng thêm phần chênh lệch (9 Đô la Mỹ) bằng tiền đô la tại Lãnh sự quán vào ngày phỏng vấn.  Xin lưu ý, Lãnh sự quán chỉ chấp nhận tiền Đô la Mỹ.  

Những đương đơn có ngày hẹn phỏng vấn từ ngày 7 tháng 6 trở đi và chưa đóng phí tại Citibank nên chờ cho đến ngày 4 tháng 6 hoặc sau đó để đóng mức phí mới tại Citibank.

Lệ phi xin cấp thị thực

Lệ phí xin thị thực không hoàn lại có thể đóng tại ngân hàng Citibank, Tòa nhà Sun Wah, Tầng trệt, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Citibank làm việc từ 8g30 đến 11g30 sáng, 13g00 đến 15g30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Đương đơn cũng phải mang theo hộ chiếu còn hiệu lực khi đến đóng lệ phí phỏng vấn. Chỉ chấp nhận tiền Đô la Mỹ khi đóng lệ phí thị thực.

Theo bảng mức phí mới, tất cả đương đơn xin thị thực không di dân, bao gồm những đương đơn xin thị thực loại B1/B2 công tác và du lịch và tất cả thị thực du học và thị thực trao đổi khách (F, M và J), sẽ đóng mức phí mới 140 Đô la Mỹ.  Đương đơn xin các loại thị thực căn cứ vào giấy bảo lãnh phải đóng thêm phi khác.  Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Thị thực căn cứ vào giấy bảo lãnh

Đương đơn cho các loại thị thực căn cứ vào giấy bảo lãnh sẽ đóng thêm 10 Đô la Mỹ, tổng cộng lệ phí xin thị thực là 150 Đô la Mỹ.  Phần lệ phí tăng thêm này có thể đóng tại Lãnh Sự Quán vào ngày phỏng vấn.  Lưu ý, Thu ngân tại Lãnh sự quan chỉ chấp nhận tiền Đô La Mỹ và các loại thẻ tín dụng.  Thị thực căn cứ vào giấy bảo lãnh bao gồm:

- Thị thực làm việc ngắn hạn (H)
- Thị thực làm việc cho văn phòng đại diện của công ty ở Hoa Kỳ (L-1)
- Thị thực cho ngoại kiều có khả năng đặc biệt (O)
- Thị thực cho vận động viên, hoạ sĩ, nghệ sĩ và giới giải trí (P)
- Thị thực trao đổi văn hoá quốc tế (Q)
- Thị thực cho các nhà tu hành (R)

Lệ phí cho thị thực cho các thương nhân và nhà đầu tư (E) sẽ là 390 Đô la Mỹ.

Lệ phí cấp thị thực tương hỗ

Đương đơn có thể phải đóng thêm lệ phí cấp thị thực tuỳ thuộc các yêu tố khác bao gồm loại visa, quốc tịch của đương đơn, và thời hạn hiệu lực của thị thực. Lệ phí cấp thị thực tuỳ thuộc vào quan hệ tương hỗ giữa Hoa Kỳ với các nước khác.  lệ phí cấp thị thực được yêu cầu đóng chỉ khi nào đương đơn được cấp thị thực và phải nộp tại Lãnh sự quan sau khi phỏng vấn.  Để có thông tin về biểu phí cấp thị thực tương hỗ, vui long truy cập vào trang web: http://www.travel.state.gov/visa/reciprocity/index.htm

Khi đóng lệ phí 131 đôla Mỹ, ngân hàng Citibank sẽ cấp cho đương đơn biên lai thu tiền. Mỗi một đương đơn, kể cả trẻ em đi cùng hộ chiếu với bố mẹ, phải đóng lệ phí xin thị thực và phải có biên lai đóng tiền riêng. Lệ phí xin thị thực là phí không hoàn lại và chỉ được sử dụng cho một lần phỏng vấn; nếu đương đơn muốn chuyển nhượng lại phí xin phỏng vấn này, vui lòng liên hệ với ngân hàng Citibank.

Lệ phí SEVIS (Phụ phí dành cho tất cả sinh viên xin thị thực diện F, J và M)

SEVIS (Hệ thống Thông tin Quản lý Sinh viên) I-901 là lệ phí bắt buộc do Quốc hội quy định nhằm hỗ trợ hệ thống quản lý sinh viên và khách trao đổi tự động để đảm bảo rằng họ đang cư trú hợp pháp tại Mỹ. Mỗi sinh viên hoặc học giả trao đổi được cấp biểu mẫu I-20 hoặc DS-2019 đầu tiên vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 2004 phải có trách nhiệm đóng lệ phí này trước khi nộp đơn xin thị thực. Ngoài ra, viên chức thị thực phải có thể xác nhận được hồ sơ điện tử có liên quan của sinh viên vẫn còn hiệu lực trên cơ sở dữ liệu SEVIS trước khi cấp thị thực F, J, hoặc M. Các biểu mẫu SEVIS và chứng nhận điện tử còn áp dụng cho các thành viên trong gia đình nhập cảnh vào Mỹ theo diện thị thực F-2, M-2 hoặc J-2. Các đương đơn được chính phủ Mỹ tài trợ sẽ được miễn đóng phí SEVIS nếu mã chương trình học bắt đầu bằng chữ G. Hầu hết các sinh viên và khách trao đổi khi quay trở lại Mỹ để tiếp tục chương trình học đều không bắt buộc phải đóng phí SEVIS.

Lệ phí SEVIS là 200 đôla Mỹ đối với sinh viên (F/M) và 180 đôla Mỹ đối với khách trao đổi (J1). Tất cả những đương đơn thuộc diện đóng phí SEVIS đều phải điền hoàn tất mẫu đơn I-901. Các đương đơn nên mang theo biên lai đóng phí SEVIS khi đến phỏng vấn xin thị thực. Để có những hướng dẫn về thủ tục đóng phí SEVIS, nhấp vào đây. Để có thêm thông tin chung về lệ phí SEVIS, vui lòng tham khảo trang web SEVIS.

Lưu ý: Bất kỳ đương đơn nào đến phỏng vấn nhưng chưa đóng lệ phí SEVIS sẽ không được phép tham dự cuộc phỏng vấn và sẽ được yêu cầu quay trở lại Lãnh sự vào lần sau với bằng chứng đã đóng phí SEVIS.
Send comment
Your Name
Your email address